475 neegrit heledalt valgustatud toas. Serigraafia. 1989.